Pomoc zdalna

Bezpieczna i skuteczna.

Pomoc zdalna

Pozwól, aby nasz inżynier nawiązał bezpieczne zdalne połączenie z Twoim komputerem. W ten sposób spróbuje rozwiązać Twój problem. Połączenie jest bezpieczne i ma charakter jednorazowy.

Proszę o wykonanie poniższych kroków.

Krok 1. Proszę kliknąć przycisk poniżej:

Krok 2. Jeżeli używasz przeglądarki Firefox pojawi się okno jak poniżej. Proszę wybrać: Zapisz plik Jeżeli okno nie pojawi się proszę przejść do kolejnego kroku.

Krok 4. Program zostanie pobrany na komputer. Proszę znaleźć pobrany program. W zależności od posiadanej przeglądarki internetowej program należy szukać:

Przeglądarka Chrome

Lewy dolny róg ekranu

Przeglądarka Firefox

Prawy górny róg ekranu

Krok 5. Po uruchomieniu programu pojawi się okno jak poniżej. Proszę kliknąć Tak

Krok 6. Po uruchomieniu programu pojawi się okno jak poniżej:

Krok 7. Proszę poinformować naszego inżyniera o wykonanych krokach 1-6. Nasz inżynier połączy się teraz z Państwa komputerem zdalnie. Proszę kliknąć przycisk Zezwól: